Constitueix l’objecte de la Mancomunitat, la gestió dels boscos d’UP propietat dels ajuntaments, dins del seu àmbit territorial.

La finalitat,  és la gestió de les masses forestals de les forests  d’UP, propietat dels ajuntaments, l’aprofitament sostenible  de la fusta, de la biomassa i la generació d’energies renovables.

Els objectius de gestió, són els següents:

Creació de llocs de treball directes i indirectes en el manteniment de la central de cogeneració un cop construïda.

Creació i Manteniment de llocs de treball directes  i indirectes, en tasques de gestió del bosc, afavorint la

continuïtat de  professions especialitzades directament relacionades amb aquest treballs.   

Contribuir a  la estabilitat  de la població rural dels termes municipals afectats.

Opimització de la gestió forestal dels boscos de forma ordenada, sense estar sotmesos a la variació i la pressió dels diferents elements estructurals dels mercats i meteorològics.

Gestió forestal dels boscos de forma ordenada, sense estar sotmesos a la variació i la pressió dels diferents elements estructurals dels mercats i meteorològics.

Millorar de manera sostinguda la funció socioeconòmica de les masses forestals de forma compatible amb la protecció del medi

Creació d'una industria reguladora territorial del mercat de la fusta en cas d’emergències  ( ventades, nevades, focs, etc..).

Creació d'un model de gestió que pugui se replicat com a model en altres zones del país amb característiques semblats.

Divulgació de tasques de gestió forestal i d’aprofitaments dels productes dels bosc.

Actuacions de investigació i desenvolupament de les activitats de gestió forestal i de les energies renovables.


Copyright 2013 Mancomunitat de Municipis Berguedans per a la Biomasa
  
amb el finançament de:

 

Designed by ATIC Informàtica. Images by Flickr/claire1066