Documents d'Adjudicacions

 

Títol

Categoria

Data modificació

Mida

 

Clicks

 

adjudicacio arrendament financer

 

03/05/2015

112,67 KB

Descarregar

3797

 

Adjudicacio Contracte projecte centre de consum de biomassa forestal a la Valldan

 

10/07/2015

117,87 KB

Descarregar

3809

 

Adjudicacio contractes

 

22/07/2016

854,39 KB

Descarregar

3707

 

Adjudicacio menors 2016 1T

 

31/12/2016

 

gallery/Menors_MMBB_2016_1T.xlsx

 
 

contractes menors 2016 2T

 

31/12/2016

 

gallery/Menors_MMBB_2016_2T.xlsx

 
 

Contractes menors 2016 3T

 

31/12/2016

 

gallery/Menors_MMBB_2016_3T.xlsx

 
 

contractes menors 2016 4T

 

31/12/2016

 

gallery/Menors_MMBB_2016_4T.xlsx

 
 

contractes menors 2017 1T

 

31/12/2017

 

gallery/Menors_MMBB_2017_1T.xlsx

 
 

contractes menors 2017 2T

 

31/12/2017

 

gallery/Menors_MMBB_2017_2T.xlsx

 
 

contractes menos 2017 2T

 

31/12/2017

 

gallery/Menors_MMBB_2017_2T.xlsx

 
 

contractes menors 2017 3T

 

31/12/2017

 

gallery/Menors_MMBB_2017_3T.xlsx

 
 

contractes menors 2017 4T

 

31/12/2017

 

gallery/Menors_MMBB_2017_4T.xlsx

 
 

contractes menors 2018 1T

 

31/12/2018

 

gallery/Menors_MMBB_2018_1T.xlsx

 
 

contractes menors 2018 2T

 

31/12/2018

 

gallery/Menors_MMBB_2018_2T.xlsx

 
 

contractes menors 2018 3T

 

31/12/2018

 

gallery/Menors_MMBB_2018_3T.xlsx

 
 

contractes menors 2019 2T

 

31/12/2019

 

gallery/Menors_MMBB_2019_2T.xlsx

 
 

contractes menors 2019 3T

 

31/12/2019

 

gallery/Menors_MMBB_2019_3T.xlsx

 
 

contractes menors 2020 1T

 

31/12/2020

 

gallery/Menors_MMBB_2020_1T.xlsx

 
 

contractes menors 2010 2T

 

31/12/2020

 

gallery/Menors_MMBB_2020_2T.xlsx